Str. Pasajul Revolutiei Nr.5 Et.1

acte necesare

Conform Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere, publicata in Monitorul Oficial nr.267 bis /13.04.2013:
Pentru efectuarea pregatirii in vederea obtinerii permisului de conducere in cadrul unei scoli de conducatori auto, solicitantul va depune la sediul acesteia urmatoarele documente:

Actul de indentitate, in copie;

Certificat nastere, in copie;

Permisul de conducere, in copie ( pentru cei ce solicita alte categorii);

Cerificat casatorie ( daca este cazul);

Act studii, in copie;

Fisa medicala, in original;

Cerificat casatorie ( daca este cazul);

Aviz psihologic, in original;

Fotografie tip permis conducere;

Cazier judiciar, in original;

DORESTI INFORMATII LEGATE DE TAXA DE SCOLARIZARE?

Suma poate fi platita integral sau in rate.