Scoala de soferi profesionisti
Relatii la tel: 0742-507-421

Conform Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere, publicata in Monitorul Oficial nr.267 bis /13.04.2013:
Pentru efectuarea pregatirii in vederea obtinerii permisului de conducere in cadrul unei scoli de conducatori auto, solicitantul va depune la sediul acesteia urmatoarele documente:

 – Actul de indentitate, in copie;

semne

– Certificat nastere, in copie;

– Permisul de conducere, in copie ( pentru cei ce solicita alte categorii);

 – Cerificat casatorie ( daca este cazul);

 – Act studii, in copie;

 – Fisa medicala, in original;

 – Aviz psihologic, in original;

 – Fotografie tip permis conducere;

 – Cazier judiciar, in original;